Bluediamond

Cos cumparaturi 0 PV | 0,00 Lei

Cosul este gol

Informare despre datele tale personale


Pentru că faci parte din comunitatea BLU DIAMOND GENERATION SRL trebuie să ştii că responsabilitatea noastră în această relaţie implică şi modul în care avem grijă de datele tale personale. Prin urmare, începând cu data de 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera lor circulaţie, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE - http://www.privacyone.ro/dpo/gdpr.html

Motivul adoptării Regulamentului este dat de faptul că principiile și normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal ar trebui, indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al persoanelor fizice, să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale acestora, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament urmărește să contribuie la realizarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție și a unei uniuni economice, la progresul economic și social, la consolidarea și convergența economiilor în cadrul pieței interne și la bunăstarea persoanelor fizice.

Care sunt beneficiile protecției datelor cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt colecții de date care permit identificarea persoanelor fizice (art. 4 pct. 1 din Regulament). Interacțiunea socială între oameni se face prin schimb de informații, în lipsa schimbului de informații funcționarea societății este de neconceput. Am putea spune că unele dintre aceste informații permit identificarea persoanelor care interacționează, însă mai aproape de adevăr suntem dacă observăm că majoritatea informațiilor vehiculate permit identificarea persoanei care le vehiculează. Putem spune că societatea abundă de date cu caracter personal.

Informația permite deținătorului să acționeze în mod eficient. De aceea informația înseamnă putere. Informațiile extrase din datele cu caracter personal, sunt importante pentru că permit profilingul[1]. În consecință, permit agenților activi să realizeze managementul atenției prin interacțiuni personalizate.

Libera circulație a datelor cu caracter personal în interiorul Uniunii nu poate fi restricționată sau interzisă din motive legate de protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (art. 1 alin. 3 din Regulament). Regulamentul încearcă (în mod explicit în art. 3) să pună o frână în calea realizării managementului atenției persoanelor fizice din spațiul european de către agenți activi din afara acestui spațiu. Acesta este un beneficiu economic difuz, dar important.

Beneficii are și persoana fizică vizată. Ea are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la ea sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă (art. 22 alin. 1 din Regulament). Acest beneficiu este însă atenuat de (i) excepțiile prevăzute de Regulament (art. 22 alin. 2), precum și de (ii) faptul că profiling-ul nu produce el însuși efecte juridice, ci este doar o metodă de management al atenției. Beneficiul adus de protecția față de decizii care afectează persoana fizică în mod similar (cu efectele de ordin juridic) într-o măsură semnificativă are mai degrabă un caracter ideologic decât unul efectiv.

Acum, este un moment potrivit să îţi explicăm câteva aspecte importante.

Scopul prelucrării datelor personale

Aşa cum ştii, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scop contractual şi legal. Temeiul prelucrării este constituit din contractul incheiat cu  BLUE DIAMOND GENERATION şi prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către afiliaţii sau partenerii noştri contractuali, către autorităţi şi instituţii publice.

Datele tale personale sunt prelucrate pe toată durata apartenentei la sistemul de vanzari administrat de BLUE DIAMOND GENERATION SRL până la rezilierea codului de client.

Mai exact, la BLU DIAMOND GENERATION SRL prelucrăm datele personale pentru:

•          îndeplinirea obligaţiilor şi drepturilor ce decurg din relatia cu tine

•          realizarea unor interese legitime în beneficiul tău, precum:

•          comunicare prin email sau mijloace de socializare

•          evaluarea gradului tău de satisfacţie

•          determinarea/evaluarea intereselor tale prin mijloace automate sau nu, pentru a-ţi organiza actiuni cât mai potrivite

•          transmitere de informari prin sms, telefon sau email asupra actvitatilor de marketing si de promovare a produselor noastre, asupra diferitelor promotii sau concursuri pe care le organizam sau orice alte informații necesare bunului mers al parteneriatului dintre noi.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele legale, o vom realiza numai în funcţie de alegerile tale.

Drepturile tale

Noul Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal. în continuare îţi explicăm drepturile tale:

•           Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să îţi oferim acces la aceste date precum şi informaţii despre cum sunt prelucrate

•       Dreptul la portabilitate se referă la faptul ca poţi primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat şi la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator

•          Dreptul la opoziţie vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deserveşte un interes public ori un interes legitim al nostru

•          Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte

•          Dreptul la ştergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că ai dreptul să îţi ştergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situaţii: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ţi-ai retras consimţământul şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale

•          Dreptul la restricţionarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele cazuri: este contestată exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este ilegală, dar nu se doreşte ştergerea datelor ci doar restricţionarea acestora, în cazul în care BLUE DIAMOND GENERATION nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le soliciţi pentru apărarea unui drept în instanţă, daca te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Contact şi suport privind datele tale

Toate aceste drepturi le poţi exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată şi transmisă către copania BLUE DIAMOND GENERATION SRL prin:

•          e-mail la protectiadatelorpersonale@bluediamond.ro

în plus, începând cu 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulţumiri te poţi adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin

  •  e-mail la protectiadatelorpersonale@bluediamond.ro

iar dacă eşti de părere că ţi-am încălcat vreun drept privind acest subiect, te poţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Nu în ultimul rând, ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru asigurarea securităţii datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal poate sa fie consultata AICI.

îţi mulţumim pentru încredere, Echipa BLU DIAMOND GENERATION SRL[1] extrapolarea informațiilor despre ceva, pe baza unor calități cunoscute, stabilirea de profiluri pentru consumatori; în special: actul de suspectare sau de orientare a unei persoane pe baza caracteristicilor sau comportamentului observat